Telefon: +47 32 22 72 20

Messing

Messing

Messing er en legering med kobber og sink som hovedelement.

Den inneholder vanligvis 10-40% sink. Messingen kan også ha andre tilsatsmaterialer, som tinn, aluminium, jern og bly. 

Det er et slitesterkt materiale med gylden overflate, og er mye brukt for dekorative anvendelser.

Sammensetning og egenskaper

Moderne typer messing inneholder utenom kobber og sink ofte andre legeringselementer (tinn, aluminium, jern, mangan m.fl.), som regel tilsatt for å øke styrken og motstandsevnen mot korrosjon. Tilsetning av bly (opptil 3 %) forbedrer maskinerbarheten. I likhet med andre kobberlegeringer kan messing inndeles etter mikrostrukturen i:

Énfaselegeringer, α-messing, som er lett formbare i kald tilstand og egnet for fremstilling av plate, tråd, rør m.m.

Tofaselegeringer, α+β-messing, som kan formes varmt eller støpes, og

Β-messing, som bare egner seg til støpelegeringer.

I rene (kobber-sink)legeringer har man α-messing opptil ca. 38 % sink, (α+β)-messing fra ca. 38 til ca. 50 % sink, og β-messing samt (β+γ)-messing ved høyere sinkgehalter; i de teknisk anvendte legeringer beror grensene også på innholdet av andre metaller.

Tradisjonelt betegnes visse typer messing som bronse pga. sitt utseende eller sine anvendelser. Eksempler på vanlig benyttede typer messing er tambak (fra malayisk tombâga, 'kobber') eller rød-messing med inntil 10 % sink, messing til dekorative formål (gull-lignende) med 15–20 % sink, patron-messing eller 70/30-messing med ca. 30 % sink, gul messing med ca. 35 % sink og muntzmetall med ca. 40 % sink. Velkjente modifikasjoner av disse hovedtyper er admiralitetsmessing (ca. 70 % kobber – ca. 29 % sink – ca. 1 % tinn) og deltamessing (ca. 58 % kobber – ca. 39 % sink – rest mangan, bly, jern og nikkel).

Oversikt over våre messingprodukter

Metallhuset Bergsøe AS | Gamle Drammensvei | 3420 Lierskogen | Telefon: +47 32 22 72 20